Fôrtabell - 2008
Hovedside   21. Sep 2017

    Kryss av for dyreslag og fôrtype:
Dyreslag: Fôrtype: Fôrslagenes innhold av:

Drøvtyggere
Svin
Fjørfe
Pelsdyr
HestKorn
Oljeholdige frø og frukter
Frø av belgvekster
Poteter og rotvekster
Andre frø og frukter
Grovfôr og tørkede planter

Andre planter
Melkeprodukter
Produkter av landdyr
Fisk og marine dyr
Mineraler
Diverse produkter
 
 
 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Postboks 5003, 1432 Ås
Tlf: 64 96 51 00 - Fax: 64 96 51 01
 Mattilsynet
Moervn. 12
Postboks 3, 1431 Ås
Tlf: 64 94 44 00 - Fax: 64 94 44 10